Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 

АКЦИИ

ЭСТАФЕТА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

estafeta emblema
19.09 - 26.12.2015
Вдохновляем женщин быть здоровыми, красивыми и счастливыми!
· Вы мечтаете о стройной фигуре, но подходя к зеркалу, снова видите лишние кг?
· Вы хотите начать делать зарядку и тренироваться, но все равно по привычке выбираете чашку кофе с утра вместо физических упражнений?
· Вы решили питаться здоровой пищей, но опять же по привычке не можете пройти мимо фаст-фуда?

Вы все можете изменить (если захотите :) ), а мы готовы помочь вам в этом!

Приглашаем Вас принять участие в новом health-проекте «Эстафета красоты и здоровья»!

За 100 дней мы поможем Вам приобрести 5 здоровых привычек, которые позволят вам надолго оставаться здоровыми и красивыми:
- привычка ставить цели и планировать свое здоровье
- привычка регулярно тренироваться и проходить мед. обследования
- привычка питаться здорово
- привычка быть красивой
- привычка мыслить позитивно.

Просмотреть подробный календарь проекта можно здесь: КАЛЕНДАРЬ

Попробуй, и тебе понравится!

«ПОЛУЧИТЬ НЕДЕЛЮ ПРОБНЫХ ТРЕНИРОВОК»ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
"ЕСТАФЕТА КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я"
________________________________________

Увага! Для участі в проекті необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів FitCurves [ФітКьорвс]
(* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) проведення Конкурсу
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Проект «Естафета краси та здоров'я » (надалі – Естафета) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Естафета проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок FitCurves [ФітКьорвс] (надалі – «територія проведення Естафети»).
1.3. Естафета триватиме з 19 вересня 2015 року до 26 грудня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Естафети», або «тривалість Естафети», або «період проведення Естафети).

2. Умови участі в Естафеті
2.1. До участі в Естафеті приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та мають діючий абонемент клубу.
2.2. Учасниками Естафети можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Естафети). Участь в Естафеті неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Естафети вважаються ті особи, які зареєструвались до участі в Естафеті в одному з клубів ФітКьорвс, внесли реєстраційний внесок в розмірі 50 грн та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Конкурсу.
2.3. Учасником Естафети вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.4. Беручи участь в Естафеті, кожен учасник Естафети підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Естафети та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.

3. Заохочення Естафети
3.1. Учасники Естафети мають можливість отримати одне з нижчеперелічених заохочень:
3.1.1. «Здоровий кошик» - набір продуктів для здорового харчування. Три кошика у кожному клубі.
3.1.2. Абонементи на 1 місяць безкоштовних тренувань у клубах FitCurves (ФітКьорвс).

4. Порядок участі в Естафеті
4.1. До 19.09.2015 року включно необхідно зареєструватися в клубі та сплатити реєстраційний внесок.
4.2. З 19.09.2015 по 19.12.2015 р включно відбувається накопичення фітів (балів). За виконання певної дії, учасниця Естафети має можливість витягнути квиток, на якому зазначено кількість фітів, яку вона отримує: 1, 2, або 3. Можливість витягнути квиток учасниця має після:
реєстрації у проекті
планування з тренером графіка своїх занять
виконання запланованого графіка
проходження обстеження у лікарів (ортопед, мамолог, гінеколог, кардіолог - кожен не більше одного разу). Про проходження обстеження віримо на слово.
залучення подруги до тренувань у FitCurves ( після оплати подругою абонемента)*
проходження замірів на протязі перших 10 календарних днів в місяці
отримання позитивних результатів на замірах (збільшення м'язової частки, зменшення жирової частки, втрата ваги)
відвідування клубних зустрічей у рамках Естафети
участі в останній тиждень Естафети у «Худнемо разом здорово» (харчування за першою фазою ПУВ).

*Мається на увазі подруга, яка ще не є членом клубу ФитКьорвс та яка придбає абонемент на 6 або 12 місяців у період проведення Конкурсу Фіти фіксуються (наклеюються) у спеціальному бланку-буклеті, який отримує кожна учасниця Естафети при реєстрації в Естафеті.

5. Порядок визначення учасників Естафети, які отримують право на Заохочення Естафети
5.1. Визначення Учасників Естафети, які отримують право на Заохочення, відбувається у кожному клубі ФітКьорвс окремо у термін не пізніший 26.12.2015 року.
5.2. Критерій визначення Учасниць Естафети, які отримують право на Заохочення, зазначене у п. 3.1.2.
Ті учасниці, які набрали 40 і більше фітів, отримують право на Заохочення, зазначене у п.3.1.2 Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я».
5.3. Критерій визначення Учасниць Естафети, які отримують право на Заохочення, зазначене в п.3.1.1.
Три учасниці в кожному клубі, які набрали найбільшу кількість фітів, отримують право на Заохочення, зазначене у п.3.1.1 Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я».

6. Порядок отримання Заохочень
6.1. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Естафети права на одержання Заохочення. При цьому такого учасника Естафети вважають таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Естафети будь-якої компенсації.
6.2. Для отримання Заохочень Естафети, зазначених у п.3.1.1, 3.1.2. Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я» необхідно у термін, встановлений клубом, прийти у той фітнес-клуб ФітКьорвс, у якому учасниця приймала участь у Конкурсі.
6.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Конкурсу.

7. Обмеження
7.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.2. Якщо Учасник Естафети, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Естафети (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Естафети, такий Учасник Естафети не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Естафети.
7.3. За умовами Естафети Учасник Естафети, отримавши Заохочення п. 3.1.2, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
7.4. Організатор Естафети не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Естафети, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставин.
7.5. За умовами Естафети не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Конкурсу будуть предметом угоди або засобом платежу.
7.6. Організатор/Виконавець Естафети не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Естафети особами, що здобули право на отримання Заохочення, після його одержання.
7.7. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення Естафети, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочення Естафети, будь-якої компенсації або заміни Заохочення грошовим еквівалентом або іншими Заохочення Естафети.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Естафети
8.1. Інформування щодо Правил та умов Естафети здійснюється за допомогою анонсування Естафети та розміщення офіційних Правил та умов Естафети на Інтернет-сайті www.fitcurves.org, розміщення скороченої інформації щодо Естафети на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Естафети.
Додаткову інформацію щодо Естафети надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Естафети. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Естафети протягом усього строку проведення проекту. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Естафети можливі у випадку їх затвердження Організатором Естафети та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9. Інші умови
9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Естафети відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Естафети є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.2. Беручи участь в Естафеті, тим самим Учасник Естафети підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Конкурсу Естафети і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Естафети та/або отримання Заохочення Естафети та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Естафеті та отримання Заохочення Естафети, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Естафети будь-якої компенсації.
9.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Естафети, що мають право на отримання Заохочення, відповідно до цих Правил.

Предложение "Зима 2015 в подарок!"

Flaer Zima 2015
30.10 - 22.11.2015
Дорогие женщины! Поспешите воспользоваться новым предложением - "Зима 2015 в подарок!"

Только с 30 октября по 20 ноября уникальное предложение для тех, кто решил присоединиться к тренировкам FitCurves:

- 30% на клубную карту сети
+ 30 дней тренировок к абонементу!

Предложение действует только для новых членов сети и не суммируется с другими предложениями.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«ЗИМА 2015 У ПОДАРУНОК»
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «Зима 2015 у подарунок» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок FitCurves [ФітКьорвс] (надалі – «територія проведення Акції»).
1.3. Акція триватиме з 30 жовтня 2015 року до 20 листопада 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції).

2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які не є власниками клубної карти ФітКьорвс на момент старту акції.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які придбали абонемент на 6 або 12 місяців (внесли повну вартість абонементу) у період дії акції та виконали усі інші умови Акції, зазначені в загальних правилах Акції.

3. Заохочення Акції
3.1. Під заохоченням Акції мається на увазі право отримати знижку на клубну карту мережі FitCurves [ФітКьорвс] у розмірі 30% від повної вартості (повна вартість складає 499 грн) та отримує право на тренування в мережі фітнес клубів FitCurves [ФітКьорвс] в період з 01 грудня 2015 по 31 грудня 2015 року за 0,06 грн. в т.ч. ПДВ.

4. Умови отримання Заохочення Акції
4.1. Для отримання права на Заохочення Акції необхідно придбати стандартний абонемент на 6 або 12 місяців тренувань у термін дії Акції. Пенсійний, студентський абонементи не приймають участь в даній акції.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Заохочення Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження
5.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.3. За умовами Акції Учасник Естафети, отримавши Заохочення, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
5.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.5. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Акції будуть предметом угоди або засобом платежу.
5.6. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Акції особами, що здобули право на отримання Заохочення, після його одержання.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org , розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення проекту. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочення Акції та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Заохочення, відповідно до цих Правил.

Укрепи кости с Кальций-Д3 Никомед и фитнес клубами FitCurves!

d3 nikomed action
18.05.2015 - 30.06.2015
Дорогие женщины! Кальций-Д3 Никомед, ФитКёрвс, и аптечные сети Украины дарят вам замечательную возможность – «Неделя тренировок в подарок»!

C 18 мая 2015 года по 30 июня 2015 года при покупке Кальций-д3 Никомед в одной из аптек сетей (список сетей смотрите ниже) Вы получаете в подарок Сертификат на неделю бесплатных тренировок.

Предъявите в клубе FitCurves до 30 июня 2015 года Сертификат и кассовый чек о покупке Кальций-д3 Никомед в фитнес-клубе FitCurves - и занимайтесь целую неделю бесплатно!
FitCurves и Кальций-Д3 Никомед с любовью к каждой женщине!

Смотрите список аптек здесь.

Официальные правила акции

АКЦИЯ "МИКСУЙ ВКУСЫ – ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!"

actionFitBalanc
08.06 - 11.07.2015
Дорогие женщины! Принимайте участие в акции - пробуйте новые вкусы FitBalance в клубах FitCurves и получайте гарантированные подарки!

Что нужно сделать: с 08.06.15 по 11.07.15 купить 10 или 15 пакетиков FitBalance и получить гарантированный подарок, а также автоматически стать участником розыгрыша мультиварки от Vitek, блендера от Vitek или умного пылесоса от Thomas. Акция длится 5 недель!

Розыгрыш ценных подарков еженедельно!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
"Міксуй смаки - отримуй подарунки"
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію «Міксуй смаки - отримуй подарунки» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3. Акція триватиме з 08 червня 2015 року до 11 липня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
* До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс так і не є власниками клубної карти.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.
2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі книжечка "здорові рецепти з FitBalance", Велнес-гід з фітнесу або по харчуванню, блендер ТМ Vitek, мультиварка ТМ Vitek, пилосос ТМ Thomas, набiри косметики Yves Rosher та Uni.Tec professional, а також бiлковий коктейль FitBalance.

4. Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання права на Подарунок Акції необхідно купити 10 або 15 пакетиків FitBalance.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження
5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунками з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.4. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.6. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобом платежу.
5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.
5.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Всеукраинский социальный проект СТОП ОСТЕОПОРОЗ!

plakatA1 stop
Дорогие женщины, приглашаем Вас принять участие во всеукраинском социальном проекте СТОП ОСТЕОПОРОЗ!

Компания Такеда совместно с компанией FitCurves организует цикл образовательных семинаров для всех женщин, которые заботятся о своем здоровье и хотят долго оставаться красивыми и сияющими!

Наш эксперты –ведущие специалисты в области медицины Украины (ревматологи, гинекологи, терапевты)

  • расскажут как влияет дефицит кальция и витамина Д на организм;
  • дадут рекомендации по снижению риска переломов и остеопороза;
  • ответят на все вопросы.

Место проведения: клубы FitCurves

Детальная информация по телефону горячей линии 0-800-30-30-3 бесплатно со стационарных и мобильных телефонов Украины или на сайте http://calcium-d3.com.ua/

Акция "Для лучшей мамы на свете"

otkritka mame

1.05 - 31.05.2015
В преддверии прекрасного праздника Дня Матери (10 мая) FitCurves хочет поздравить всех мам и подарить особенную акцию!

АКЦИЯ «ДЛЯ ЛУЧШЕЙ МАМЫ НА СВЕТЕ»!

В этой акции мы дарим неделю тренировок в подарок маме за каждого ребёнка! Один ребёнок - одна неделя, два ребёнка - две недели и так далее :)                             

В акции могут принять участие все женщины, у которых есть ребенок до 18 лет. Все, что необходимо сделать - это принести копию свидетельства ребенка в клуб и получить подарок.

Акция действуйте с 1 по 30 мая 2015 г.

С Днём Матери, любимые наши женщины! Спасибо вам за ваше материнство!
Ваш FitCurves!

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Для кращої мами на світі»
________________________________________

1.Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1.Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «Для кращої мами на світі» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2.Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3.Акція триватиме з 1 травня 2015 року до 31 травня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.Умови участі в Акції
2.1.До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та які не є власниками клубної карти ФітКьорвс.
2.2.Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України,і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які передали співробітнику клуба подарунковий сертифікат цієї акції та ксерокопії свідоцтва про народження кожної дитини.
2.4.Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3.Подарунок Акції
3.1.Під подарунком Акції мається на увазі знижка на тренування в мережі фітнес клубів ФітКьорвс на протязі 7 календарних днівза кожну дитину у розмірі вартості тренувань.Для власників клубної карти ФітКьорвс подарункові тренування додаються до діючого абонементу. Ті особи, які не є власниками клубної карти ФітКьорвс, повинні активувати подарунок у строк дії акції.

4.Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання подарунку необхідно надати ксерокопії свідоцтва про народження кожної дитини співробітнику фінтес-клубуФітКьорвс у термін дії акції.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3.За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5.Обмеження
5.1.Отримати подарунок за кожну дитину можна тільки один раз.
5.2. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.3.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.4.Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.5.За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.6.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.7.За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобомплатежу.
5.8.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунку особами, що здобули право на отримання Подарунку, після його одержання.
5.9.У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунку, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком.

6.Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1.Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтіwww.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Всі дзвінки на території України безкоштовні.
6.2.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1.У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2.Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3.Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Акция «Лето в подарок»

FC summerGift

20.04 - 30.06.2015
Дорогие женщины! Хотите тренироваться ЛЕТОМ в фитнес-клубах FitCurves БЕСПЛАТНО? Мы дарим вам такую возможность!

Что нужно сделать: с 20.04.15 по 30.06.15 прийти в любой фитнес-клуб сети FitCurves и купить/продлить свой абонемент на 6 или 12 месяцев. И конечно получить летние тренировки в подарок!                                                                         

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Літо у подарунок»
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію «Літо у подарунок» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3. Акція триватиме з 20 квітня 2015 року до 30 червеня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
* До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс так і не є власниками клубної карти.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які придбали абонемент на 6 або 12 місяців у строк проведення акції та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.
2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі придбання права на тренування в мережі фітнес клубів ФітКьорвс в період з 01 червня 2015 по 31 серпня 2015 року включно за 0,06 грн. в т.ч. ПДВ.

4. Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання права на Подарунок Акції необхідно придбати стандартний абонемент на 6 або 12 місяців тренувань у термін дії акції. Пенсійний, студентський абонементи не приймають участь в даній акції.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження
5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунками з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.4. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.6. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобом платежу.
5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.
5.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Марафон здорового похудения, 2015!

marafon

1.03 - 31.05.2015   
С 1 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения"

В этом году Марафон станет частью Европейской «Программы 2020», которая инициируются Всемирной организацией здравоохранения, и в рамках которой состоится круглый стол под патронатом Министерства здравоохранения Украины, где компания FitCurves расскажет о своей работе в этом направлении.

Мы надеемся, что, несмотря на политические и экономические сложности, которые сегодня легли на плечи украинцев, благодаря нашему проекту тысячи женщин ощутят нашу заботу о них, почувствуют атмосферу принятия и взаимопомощи в наших клубах, смогут защититься от разрушительного влияния стресса и найдут силы для изменения своей жизни и жизни своих близких. Мы верим, что у нас есть необходимые сила, знания и любовь для влияния на ситуацию в Украине!

Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов:
Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни.

По итогам марафона состоится подсчёт результатов и торжественное награждение победительниц!

Наше кредо "Чудо начинается с меня!" означает, что, тренируясь и питаясь по программе похудения FitCurves, женщины автоматически влияют на свои семьи, друзей, знакомых, сотрудников, обучая их правильным навыкам и новым ценностям. А главное, передают свои знания подрастающему поколению. Мы мечтаем о том, что миллионы женщин, благодаря нашим совместным усилиям, станут здоровыми и счастливыми, и смогут вместе с нами принести лучшие перемены в своей стране, создавая новую культуру здорового образа жизни.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ - www.fitcurves.org/marafon

 

Наши
партнеры

  • Аптека гормональных препаратовАптека гормональных препаратов
  • Сеть фармамаркетов ''Аптека Доброго Дня''Сеть фармамаркетов ''Аптека Доброго Дня''