Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 

Материалы

АКЦИИ

Акция "Для лучшей мамы на свете"

otkritka mame

1.05 - 31.05.2015
В преддверии прекрасного праздника Дня Матери (10 мая) FitCurves хочет поздравить всех мам и подарить особенную акцию!

АКЦИЯ «ДЛЯ ЛУЧШЕЙ МАМЫ НА СВЕТЕ»!

В этой акции мы дарим неделю тренировок в подарок маме за каждого ребёнка! Один ребёнок - одна неделя, два ребёнка - две недели и так далее :)                             

В акции могут принять участие все женщины, у которых есть ребенок до 18 лет. Все, что необходимо сделать - это принести копию свидетельства ребенка в клуб и получить подарок.

Акция действуйте с 1 по 30 мая 2015 г.

С Днём Матери, любимые наши женщины! Спасибо вам за ваше материнство!
Ваш FitCurves!

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Для кращої мами на світі»
________________________________________

1.Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1.Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «Для кращої мами на світі» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2.Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3.Акція триватиме з 1 травня 2015 року до 31 травня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.Умови участі в Акції
2.1.До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та які не є власниками клубної карти ФітКьорвс.
2.2.Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України,і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які передали співробітнику клуба подарунковий сертифікат цієї акції та ксерокопії свідоцтва про народження кожної дитини.
2.4.Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3.Подарунок Акції
3.1.Під подарунком Акції мається на увазі знижка на тренування в мережі фітнес клубів ФітКьорвс на протязі 7 календарних днівза кожну дитину у розмірі вартості тренувань.Для власників клубної карти ФітКьорвс подарункові тренування додаються до діючого абонементу. Ті особи, які не є власниками клубної карти ФітКьорвс, повинні активувати подарунок у строк дії акції.

4.Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання подарунку необхідно надати ксерокопії свідоцтва про народження кожної дитини співробітнику фінтес-клубуФітКьорвс у термін дії акції.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3.За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5.Обмеження
5.1.Отримати подарунок за кожну дитину можна тільки один раз.
5.2. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.3.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.4.Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.5.За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.6.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.7.За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобомплатежу.
5.8.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунку особами, що здобули право на отримання Подарунку, після його одержання.
5.9.У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунку, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком.

6.Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1.Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтіwww.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Всі дзвінки на території України безкоштовні.
6.2.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1.У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2.Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3.Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Акция «Лето в подарок»

FC summerGift

20.04 - 30.06.2015
Дорогие женщины! Хотите тренироваться ЛЕТОМ в фитнес-клубах FitCurves БЕСПЛАТНО? Мы дарим вам такую возможность!

Что нужно сделать: с 20.04.15 по 30.06.15 прийти в любой фитнес-клуб сети FitCurves и купить/продлить свой абонемент на 6 или 12 месяцев. И конечно получить летние тренировки в подарок!                                                                         

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Літо у подарунок»
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію «Літо у подарунок» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3. Акція триватиме з 20 квітня 2015 року до 30 червеня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
* До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс так і не є власниками клубної карти.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які придбали абонемент на 6 або 12 місяців у строк проведення акції та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.
2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі придбання права на тренування в мережі фітнес клубів ФітКьорвс в період з 01 червня 2015 по 31 серпня 2015 року включно за 0,06 грн. в т.ч. ПДВ.

4. Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання права на Подарунок Акції необхідно придбати стандартний абонемент на 6 або 12 місяців тренувань у термін дії акції. Пенсійний, студентський абонементи не приймають участь в даній акції.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження
5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунками з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.4. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.6. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобом платежу.
5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.
5.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

FitCurves дарит подарки к Новому году!

podarok

15.12.2014 - 30.01.2015
Если вы до сих пор не определились с подарком для своей мамы, сестры, подруги или дочери – сейчас самое время! C 8 декабря FitCurves дарит замечательные подарки для ваших родных и любимых женщин – скидочные сертификаты на покупку абонементов. Подарите вашим близким возможность укрепить свое здоровье и позаботиться о своей фигуре в Новом году.
Начиная с 8 декабря, вы можете взять подарочный сертификат у специалиста вашего клуба FitCurves. Скидка в размере 300 грн предоставляется при покупке абонемента на 6 и/или 12 месяцев, включая семейный.
Срок действия сертификатов с 15 декабря по 30 января 2015 г.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Подарунок от ФітКьорвс»

________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію «Подарунок від ФітКьорвс» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).

1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).

1.3. Акція триватиме з 15 грудня 2014 року до 30 січня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). *До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції

2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які не є власниками клубної карти ФітКьорвс.

2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які придбали абонемент на 6 або 12 місяців у строк проведення акції та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.

2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Подарунок Акції

3.1. Під подарунком Акції мається на увазі придбання абонемента на тренування в мережі фітнес клубів ФітКьорвсв на 6-12 місяців зі знижкою 300 грн в період дії акції.

4. Умови отримання подарунку

4.1. Для отримання права на Подарунок Акції Учаснику Акції необхідно пред’явити «Подарунковий сертифікат на суму 300 грн» та придбати абонемент на 6 або 12 місяців тренувань у фітнес-клубі ФітКьорвс та клубну картку мережі фітнес-клубів ФітКьорвс у період дії акції.

4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунка Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.3. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження

5.1. Отримати «Подарунковий сертифікат на 300 грн» має право особа, яка є власником клубної карти ФітКьорвс і має діючий абонемент на момент проведення акції.

5.2. Отримати «Подарунковий сертифікат на 300 грн» можна у фітнес-клубах ФітКьорвс на території України в період проведення Акції.

5.3. Кількість «Подарункових сертифікатів на 300 грн» обмежена.

5.4. Особа, яка має право на отримання «Подарункового сертифіката на 300 грн» може отримати не більше одного сертифікату за період проведення Акції.

5.5. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.6. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.7. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.8. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.9. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобом платежу.

5.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.

5.11. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Інші умови

7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

«Залишок року у подарунок»

zalishok

01.11 - 30.12.2014
Дорогие женщины, ФитКёрвс снова радует вас подарками! С 1 ноября во всех клубах Сети стартовала акция «Остаток года в подарок». Покупая абонемент на 6 или 12 месяцев, вы получаете все тренировки до 31 декабря – в подарок!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Залишок року у подарунок»
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію«Залишок року у подарунок» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).

1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).

1.3. Акція триватиме з 1 листопада 2014 року до 30 грудня 2014 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). *До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції

2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс так і не є власниками клубної карти.

2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України,і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які придбали абонемент на 6 або 12 місяців у строк проведення акції та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.

2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Подарунок Акції

3.1. Під подарунком Акції мається на увазіпридбання права на тренування в мережі фітнес клубів ФітКьорвсв період з 01 листопада 2014 по 30 грудня 2014 року включно за 0,06 грн. в т.ч. ПДВ.

4. Умови отримання подарунку

4.1. Для отримання права на Подарунок Акціїнеобхідно придбати абонемент на 6 або 12 місяців тренувань у термін дії акції.

4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.3. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження

5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунками з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.4. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.

5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.6.За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобомплатежу.

5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.

5.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Інші умови

7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

«Платимо 30 грн. за кожен кілограм скинутого жиру!»

fc losingKg

Хотите получить скидку за потерянные кг жировой массы!? Терять лишний вес и при этом зарабатывать скидку на новый абонемент?
С 1 ноября по 20 декабря принимайте участие в акции "Килограммы теряй, скидку получай!". Она проходит в клубах сети ФитКёрвс в рамках Фестиваля похудения. Все клиентки в указанный период за каждый потерянный килограмм жировой массы получат бонусы, которые будут переведены в скидку.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Платимо 30 грн. за кожен кілограм скинутого жиру!»
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію«Платимо 30 грн за кожен кілограм скинутого жиру!» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).

1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).

1.3. Акція триватиме з 01листопада 2014 року до 20грудня 2014 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2. Умови участі в Акції

2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс.

2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України,і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

2.4. Беручи участь в Акції, кожен учасник Акції підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Акції та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.

3. Заохочення Акції

3.1. Кожен учасник Акції отримає сертифікат на знижку, який може бути використан на придбання абонемента у фітнес-клубі ФітКьорвс.

3.2. Сума знижки визначається окремо для кожного учасника акції і дорівнює: кількість кілограмів жирової тканини, втраченої за період проведення акції, помножену на 30 грн/кг.

4. Порядок участі в акції

4.1. У період з 27.10.2014 р до 01.11.2014 року включно необхідно зареєструватися у співробітників в одному з фітнес-клубів ФітКьорвс. Занести у таблицю реєстрації прізвище, ім’я, по-батькові, загальну вагу у кг, відсоток жирової тканини.

4.2. З 01.11.2014 по 18.12.2014 року включно відвідувати тренування у фітнес-клубі ФітКьорвс.

4.3. З 15.12.2014 по 18.12.2014 року включно пройти фінішне замірювання, внести у таблицю загальну фінішну вагу у кг, відсоток жирової тканини на фініші.

4.4. З 20.12.2014 по 30.12.2014 року учасник Акції може отримати сертифікат на знижку у тому фітнес-клубі ФітКьорвс, в якому учасник акції був зареєстрован.

5. Обмеження

5.1. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Заохочення, отримати або скористатися Заохоченням з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.4. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Заохочення, не має права передавати право користування цим Заохоченням іншій особі.

5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.6. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Акції виступає предметом угоди або засобомплатежу.

5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Заохочень особами, що здобули право на отримання Заохочення, після його одержання.

5.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочень, будь-якої компенсації або заміни Заохоченнягрошовим еквівалентом або іншимиЗаохоченнями.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Інші умови

7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

FitCurves дарит сюрпризы за подруг

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Сюрпризи за подруг»

Тренируйся вместе с подругами - получай подарки и результат!
Сегодня во всех клубах сети FitCurves стартует замечательная акция: "Сюрпризы за подруг". Учеными доказано, что тренировки вместе с подругами значительно эффективнее. С 27.10 по 10.12 – пригласите вашу подругу приобрести абонемент и принять участие в Фестивале похудения, и вместе участвуйте в розыгрыше замечательных пар призов. Подари своим подругам возможность стать стройнее и укрепить свое здоровье.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Сюрпризи за подруг»

________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію«Сюрпризи за подруг» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).

1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).

1.3. Акція триватиме з 27жовтня 2014 року до 10грудня 2014 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2. Умови участі в Акції

2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс.

2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України,і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Для участі в акції необхідно:

  • Залучити в клуб подругу, яка придбає абонемент на 6-12 місяців тренувань в період з 27 жовтня по 8 грудня 2014 року включно;
  • Заповнити реєстраційну форму акції (заповнює співробітник клубу, в якому подруга купує абонемент).

2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Заохочення Акції

3.1. Учасники Акції мають можливість отримати одне з нижчеперелічених Заохочень:

  • Набір рослинної косметики із Франції YvesRosher (питательный бальзам для губ "лесные ягоды", 4 г, крем для рук "лесные ягоды" 30 мл, гель для душа с блестками 200 мл, молочко для тела "лесные ягоды", 200 мл, гель для душа "лесные ягоды", 200 мл, жидкое мыло для рук "какао & апельсин", 200 мл, парфюмированная свеча "лесные ягоды", 100 г) – 10 наборів;
  • Смарт-крокомір ТМ Prestigio – 4 шт,
  • Cмарт-весы Prestigio – 2 шт.
  • Сертифікати по 500 грн на придбання суконь від AndreTan – 10 шт.
  • Сумки ТМ Issahara – 2 шт.
  • Набори книг І.Пінтосевича – 10 наборів.

3.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право замінити деталі Заохочення. У цьому випадку ринкова вартість заміни має бути ідентичною або вищою за зазначене вище Заохочення. Заохочення можуть відрізнятися від тих, що зображені на рекламних матеріалах.

Фонд Заохочень обмежений і складає 38 штук. Організатор Акції залишає за собою право збільшити кількість Заохочень Акції або додатково включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.

4. Умови отримання заохочення

4.1. Визначення учасників акції, які мають право отримати Заохочення Акції, відбудеться 10 грудня 2014 року за допомогою сервісу Random.

4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Заохочення Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.3. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження

5.1. Один учасник акції має право залучити до тренувань будь-яку кількість своїх подруг.

5.2. До реєстраційної форми заноситься кожна пара член клубу ФітКьорвс, яка залучила подругу + подруга, яка придбала абонемент на 6-12 місяців у період дії акції. Більше подруг, більше шансів на отримання Заохочення акції.

5.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.4. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.5. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Заохочення, отримати або скористатися Заохоченням з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.6. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Заохочення, не має права передавати право користування цим Заохоченням іншій особі.

5.7. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.8. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Акції виступає предметом угоди або засобомплатежу.

5.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Заохочень особами, що здобули право на отримання Заохочення, після його одержання.

5.10. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочень, будь-якої компенсації або заміни Заохоченнягрошовим еквівалентом або іншимиЗаохоченнями.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтіwww.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

6.3. Список учасників акції, які отримали право на Заохочення Акції буде опубліковано на сайті www.fitcurves.org. 11 грудня 2014 року.

7. Інші умови

7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Подарки к Международному Дню пожилого человека

kupon senior

Физические упражнения важны в любом возрасте, и активный образ жизни по мере взросления - прекрасный способ поддержать здоровье, продлить жизнь и избежать возможных недугов. Специально к Международному дню пожилого человека, при оформлении пенсионного абонемента компания FitCurves дарит 1 месяц тренировок в подарок. Акция действует в период с 20 сентября по 20 октября.
Женщина в любом возрасте может быть здоровой, энергичной и красивой!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«День людини похилого віку»
________________________________________

Читать полностью

Акция «Вчителям»

kupon teacher

Дорогие учителя! Спасибо Вам за то великое и ответственное дело, которое Вы совершаете каждый день. Будте здоровы и счастливы!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Вчителям»
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію«Вчителям» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).

1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).

1.3. Акція триватиме з 1жовтня 2014 року до 31жовтня 2014 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акцції»).
*До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції

2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які не є власниками клубної карти ФітКьорвс.

2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України,і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які працюють вчителями, придбали клубну карту мережі фітнес-клубів ФітКьорвс у строк проведення акції та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.

2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Заохочення Акції

3.1. Під заохоченням Акції мається на увазіпридбання права на 1 місяць тренувань в мережі фітнес клубів ФітКьорвсза 0,06 грн. в т.ч. ПДВ за умови придбання клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс зі знижкою у розмірі 50% (повна вартість клубної карти становить 499грн).

4. Умови отримання заохочення

4.1. Для отримання права на заохочення Акціїнеобхідно прийти до клубу ФітКьорвс, показати акційний купон (журнал «:30 Чудеса за полчаса» № 4, 2014), підтвердити, що працюєте вчителем,придбати клубну карту мережі фітнес-клубів ФітКьорвс зі знижкою у розмірі 50%у термін дії акції.

4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання заохочення Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання заохочення Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.3. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження

5.1. Кожен учасник акції має право отримати тільки одне заохочення за умовами донної акції і тільки один раз за період дії акції.

5.2. Заміна заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.3. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання заохочення, отримати або скористатися заохоченням з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.5. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши заохочення, не має права передавати право користування цим заохоченням іншій особі.

5.6. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.7. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де заохочення буде предметом угоди або засобомплатежу.

5.8. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання заохочення особами, що здобули право на отримання заохочення, після його одержання.

5.9. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання заохочення, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого заохочення, будь-якої компенсації або заміни заохочення грошовим еквівалентом або іншим заохоченням.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Всі дзвінки на території України безкоштовні.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності  з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Інші умови

7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Наши
партнеры

  • Аптека гормональных препаратовАптека гормональных препаратов
  • Сеть фармамаркетов ''Аптека Доброго Дня''Сеть фармамаркетов ''Аптека Доброго Дня''